Network Menu

Årsmöte 2015 – summering

Den 2 Februari, 2015 var det årsmöte hos Anette.
Styrelsen bjöd på två sorters soppor: en nyttig linssoppa och en lite onyttigare men otroligt god “hjärtattackssoppa” som vi kallar den. Vi hade också hembakat bröd och två efterrätter till kaffet. Det var 14 närvarande på mötet och vi har 16 betalande medlemmar för tillfället.

Sittande ordförande Anette och sittande sekreterare Anna L var ordförande respektive sekreterare under årsmötet.

Dagordningen godkändes och Malin och Josefin valdes till årsmötets justerare och rösträknare.

Verksamhetsberättelsen lästes av Anna L, Årsredovisningen och revisionsberättelsen gicks igenom av Marie.

Valberedningen som består av Ewa och Helene berättade om deras lista av kvalifiserade och villiga kandidater till den nya styrelsen.

Den nya styrelsen som valdes in ser ut som följande:
Ordförande: Monica
Vice Ordförande: Anna L
Sekreterare: Anna L
Kassör: Lotta
Ledamöter: Annica, Annie, Anette, Maria, Marie
Revisor: Victor Falkenby
Valberedning: Ewa, Helene
Medlemsavgiften för 2016 kommer att vara $45.
Budgeten för verksamhetsåret 2015 presenterades av Marie.

Programmet inför 2015 ser ut att bli innehållsrikt.
Flera nya roliga och intressanta aktiviteter föreslogs: Adventure Park, matlagningskvällar, barngrupp, målning, golf, skjuta gevär, resa till vingård, Color me Mine etc.
Nya samarbeten med andra organisationer föreslogs också: Ronald McDonald Sjukhus.
Flera välomtyckta aktiviteter som återkommer är: valborg, midsommar, räkfrossa, bokbytarkväll med semlor, glöggfest, ölprovning, vinprovning utomhus filmkväll, och Down Town.
Vi kommer också att fortsätta med vår årliga fundraisers Filmfestivalen och julmarknaden.

Avslutningsvis avtackades avgående styrelsemedlemmar med vackra blomsterkvastar.