Network Menu

Årsmöte 2016 – summering

Den 9 februari 2016, hos Anna Lissnils.

I år bjöd styrelsen på två sorters soppor av den nyttigare sorten; en lins- och grönsakssoppa och en potatissoppa. Till det “bakade” Anna painrich och för att inte bli allt för nyttiga, bjöd vi på semlor till kaffet, semlor som Marie Liljeqvist så snällt hade bakat till oss och transporterat hela vägen från Williamsburg till mötet. Tur att hon hade chaffören Camilla, så hon kunde ha de 20 färdiga semlor på en bricka i knät.
Det var 15 närvarande på mötet och vi har ?? betalande medlemmar för tillfället. Vi skulle varit 16 på mötet, men Anna Bellars tog oturligt fel på dag och kom och knackade på Annas dörr den 10 februari.

Sittande ordförande Monica Timm och sittande sekreterare Anna L var ordförande respektive sekreterare under årsmötet.

Dagordningen godkändes och Camilla E och Maria S valdes till årsmötets justerare och rösträknare.

Verksamhetsberättelsen lästes av Anna L och redovisningen och revisionsberättelsen gicks igenom av Lotta B.

Valberedningen bestod 2015 av Ewa M och Helene O. Eftersom bara Ewa var närvarande läste hon upp förslaget på ny styrelse för 2016. Ytterligare ett förslag kom upp på mötet. Stella Gedda, ny medlem för i år, hade så sent som dagen innan mötet sagt att hon kunde tänka sig att vara med styrelsen.

Den nya styrelsen som valdes in ser ut som följande:
Ordförande: Annie F
Sekreterare: Anna L
Kassör: Lotta B
Ledamöter: Anette, Maria S, Marie L, Stella G och Monica T
Revisor: Matthias Herkert
Valberedning: Ewa M, Helene O

Medlemsavgiften för 2016 fastställdes till $45.

Budgeten för verksamhetsåret 2015 presenterades av Lotta B.

Många bra förslag för programmet 2016 kom upp och alla var vi överens om att vi vill ha fler filmkvällar under 2016. Men också;
Yoga på stranden (2-3 tillfällen), Golf, Titta på Melodifestivalen tillsamman (Sverige vann förra året och i år står Sverige som värd), Kvinnor och hudens åldrande (Eva Backman, dermatolog, bor i Williamsburg och är vän med Marie Liljeqvist), Ta upp Down-town igen, Skogspromenader, Välkomstlunch för nya och gamla på DISH, Historiska event (vi har ju en bra guide Tom Kastenbaum som vi kanske kan anlita).
Och vi kommer naturligtvis också att fortsätta med vår årliga fundraisers Filmfestivalen och julmarknaden, men i år har vi också ett nytt evenemang som vi står värd för i mitten av oktober nämligen OAMEs Regionsmöte.

Vi bestämde att vi behöver olika kommiteer för Filmfesten, Regionsmötet och Julbasaren.
Redan nu har vi intresserade till;
Filmfesten – Anette, Malin, Ewa M,
Regmötet – Anette, Annika och Monica har bildat en förkommite för att komma igång,
Julbasaren – Maria S, Anna L, Stella, Camilla, Marie L, Annie, Malin.

Känner du också att du vill vara med i någon av kommiteerna, så hör av dig till någon i styrelsen.

Avslutningsvis avtackades avgående styrelseledamöter Marie Hagberg, Annica Granberg och ordförande Monica Timm.