Network Menu

Krishantering

En kris uppstår ofta oväntat och utan förvarning och det är därför viktigt att vara förberedd på att hantera krisen. Krisberedskap handlar alltså mycket om att förbereda sig inför något oväntat.

Förutom att vi alla har ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, har vi också ett eget personligt ansvar för vår egen och våra näras säkerhet. Nedan kan du läsa mer om hur Sveriges krisberedskap ser ut och hur du själv kan förbereda dig inför en kris.

UD:s krisberedskap  – Samtliga utlandsmyndigheter har en förnyad beredskapsplanering.

Krisberedskap bedrivs både inom UD och på svenska ambassader och konsulat. I händelse av kris finns resursförstärkningar i form av en stående konsulär beredskapsstyrka och UD:s jourverksamhet är ständigt är bemannade. En chefsjour säkerställer den operativa ledningen av departementet i allvarliga kris- och katastrofsituationer.

Utrikesdepartementets rese-app, ger dig aktuell information och tips som kan göra din resa trevligare till det land du skall besöka. I appen får du bland annat information om:

– läget i landet
– vad du kan få hjälp med
– var du kan få hjälp
– vad du bör göra vid kris i landet
– viktiga nummer
– hälsa och vaccinationer
– varningar
– vilka länder UD avråder från att resa till

I USA bör man alltid först kontakta Sveriges ambassad/konsulat för råd om hur eventuella problem kan lösas.

Embassy of Washington
Phone; 1.202.467.2600

ambassaden.washington(Replace this parenthesis with the @ sign)foreign.ministry.se

 

Ambassader och konsulat

Sverige har cirka 100 utlandsmyndigheter, som inkluderar ambassader, representationer, delegationer och konsulat. Tillsammans med de cirka 400 honorärkonsulaten bildar de utrikesrepresentationen.

Ett ny app har tagits fram som meddelar och varnar  utifall tornados, orkaner, snöstormar och andra hot närmar sig. När en varning för ett specifikt område går ut, så får man ett meddelande och telefonen vibrerar.

Weather alerts coming soon to smartphone near you

NOAA FAQs on Wireless Emergency Alerts:http://www.nws.noaa.gov/com/weatherreadynation/wea.html

FEMA alert system site: http://www.fema.gov/emergency/ipaws/index.shtm

Grupp för konsulära beredskapsfrågor

Gruppen för konsulära beredskapsfrågor har till huvuduppgift att utveckla och upprätthålla UD:s förmåga att hantera kriser på det konsulära området. Ett tjugotal utlandsmyndigheter (ambassader och konsulat) har utsetts till så kallade konsulära stödjepunkter. Syftet är att tjänstemän från dessa ambassader snabbt ska kunna sättas in vid kriser i regionen som de är verksamma i. Checklistor och enkla rutiner vid kris och har tagits fram i nära samverkan med bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Nordiskt samarbete

För att bättre kunna hantera konsulära krissituationer har initiativ tagits till ett stärkt nordiskt samarbete. De nordiska utrikesministrarna har beslutat om en rad åtgärder för att effektivisera hjälpen till nordiska medborgare i en krissituation utomlands.

I en gemensam instruktion till de nordiska ambassaderna och konsulaten uppmuntras de att utnyttja de samordningsfördelar som finns lokalt när de gör sin beredskapsplanering. De rekommenderas också att genomföra krisövningar på i första hand nordisk nivå.

Hurricanes – tropiska orkaner eller tyfoner

Det gemensamma namnet för dessa tropiska lågtryck, stormar och orkaner är tropiska cykloner. Det kan vara svårt att hålla isär begeppen eftersom de atlantiska tropiska orkanerna kallas för “hurricanes” i USA, medan orkanerna över Stilla havet kallas “tyfoner”.

När en tropisk cyklon når land kan den orsaka stora skador. Det är en kombination av extremt höga vindhastigheter och våldsamma skyfall som skapar problem. Regnandet kan leda till stormflod vilket gör att havsytan höjs.

Cykloner jämnar ut temperaturen
Tropiska cykloner är viktiga för jordens klimat. Med sina kraftiga virvlar för de havsvärme från tropiska breddgrader in över kallare områden på båda sidor om ekvatorn. På så sätt bidrar de till att jämna ut temperaturskillnaderna på jordklotet.

En tropisk orkan bildas oftast i tropikerna under norra   halvklotets sensommar och tidiga höst.Orkanen bildas över havet när luften är   varm och fuktig och när havsvattentemperaturen når över 27 grader.Det uppstår en symmetrisk virvel som rör   sig enligt ett speciellt mönster och är kraftig så länge den är över havet.Orkanen har ett “öga” i mitten där luft sjunker ned.   Väl inne över land försvinner havets drivande värme och orkanen försvagas.

Vindhastighet i olika slags oväder
17-24 meter per sekund: tropiskt lågtryck/depression
25-32 meter per sekund: tropisk storm
> 32,6 meter per sekund: tropisk orkan/tyfon

Informationen kommer från SMHI.