Network Menu

Stipendier

SWEA Virginia Beach är ett litet SWEA chapter/avdelning och vi ger inte ut några egna lokala stipendier.

Men på SWEA International hemsida, under rubriken Stipendier och Donationer, kan du läsa om vilka stipendier som delas ut och som samtliga SWEA chapter indirekt är delaktiga i.
http://sweaarkiv.org/#