Network Menu

SWEA Facebook grupper

Vi har flera facebook grupper som vi som sweor kan ansluta oss till och följa.

SWEA VB. Vår egen facebook grupp för oss sweor här i Virginia Beach.

SWEA Virginia Beach. Vår öppna facebook grupp.

SWEA Världen. Där ventileras och diskuteras många intressanta frågor som vi i styrelsen noterar och vill prata vidare om. Vad medlemmarna tänker och tycker är absolut centralt

SWEA Professional Worldwide. Har nu en egen Facebook grupp dit alla intresserade medlemmar är välkomna.