Network Menu

SWEA Virginia Beach – bakgrund

I maj 2001 samlades tio svenskor, för att diskutera en start av en ny SWEA förening i Virginia Beach. Många av oss var ganska nya inför tanken, men några hade varit medlemmar i andra SWEA föreningar. Vi kände alla, att det fanns ett behov att komma samman och skapa ett nätverk, som kan hjälpa nya svenskor att känna sig hemma här i Virginia Beach. Samtidigt ville vi skapa en vänskapsförening mellan de svenskor som bott här länge och de som kommit hit på senare tid.

Efter sommaren träffades vi igen och bestämde oss för att bilda en interimstyrelse för SWEA Virginia Beach. Vi bestämde samtidigt att anhålla om att få bli en underavdelning till SWEA North Carolina.  En tidig fredagsmorgon i september bjöd vi in alla på vår ‘svensklista’, till ett kaffemöte på Borders. Femton morgonpigga svenskor kom och såg till att Borders lilla ‘coffee shop’ fick ett lyft.  Alla tyckte det var trevligt att träffas och få diskutera det som hände runt omkring oss. Den kulturella gemenskapen och svenska språket band ihop oss!

I början av november skickades den formella ansökan in till SWEA International och den 24 november, 2001 blev vi godkända som underavdelning till SWEA North Carolina. Men från och med april 2002 är vi ett eget chapter.

SWEA Virginia Beach består av medlemmar med blandade åldrar och bakgrund. En del är bosatta permanent i området och den andra delen är här under en kortare tid på grund av utlandskontrakt eller andra orsaker. Gemensamt för oss alla är att vi har svensk anknytning i form av vårt svenska språk och vi tycker om att göra saker tillsammans!

Programmet under året är varierat och anpassat för både kvällar, dagar och ibland även helger. Vi har en bokklubb där vi diskuterar olika svenska böcker. Vi anordnar filmkvällar med svenska filmer och turas om med att vara hemma hos varandra. Förutom de aktiviteter som sker flera gånger om året så anordnar vi också mer säsongsbetonade evenemang så som julbazar och golftävlig.

SWEA Virginia Beach är en del av SWEA International som har ca 7,500 medlemmar och finns representerade i sammanlagt 73 lokala kontor i 33 länder på 5 kontinenter. Gemensamt är att kvinnor som är svensktalande och som bor eller har bott utomlands träffas och tar vara på erfarenheter. Det här skapar ett viktigt nätverk för kvinnor som befinner sig utomlands, men även för de som återvänt till hemlandet.

Hjärtligt välkommen till SWEA Virginia Beach!