Network Menu

Vad är SWEA

SWEA är en global ideell förening och ett nätverk för svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands.

Lokalt stöd
SWEA ger stöd till nyanlända men också till de som flyttar mellan länder, samt välkomnar och stöttar vid återkomsten till Sverige.

På lokal nivå stöttar vi sweor varandra; som var ska vi bo, vilka skolor är bra och vi finns där för varandra och vi har kul ihop.
Vi har den lokala kunskapen och delar gärna med oss av den till nyanlända.

Global kompetens
SWEA är den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och vårt syfte är att främja det svenska språket samt sprida svensk kultur och tradition.

Världsvid vänskap
Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma språk, vårt svenska ursprung och kulturarv blir SWEA både en träffpunkt och ett skyddsnät med länkar över hela världen.

Vill du veta mer om SWEA kan du botanisera på SWEA Internationals hemsida; http://sweaarkiv.org/