Network Menu

Välkommen till SWEA Virginia Beach

vab

SWEA Virginia Beach består av ca 45 medlemmar av blandade åldrar och bakgrund. En del är bosatta permanent i området och den andra delen är här under en kortare tid på grund av utlandskontrakt eller andra orsaker. Gemensamt för oss alla är att vi har svensk anknytning i form av vårt svenska språk och vi tycker om att göra saker tillsammans!

Vad gör vi i SWEA
Programmet under året är varierat och anpassat för både kvällar, dagar och ibland även helger. Exempelvis, vi har midsommarfest, kräftskiva, och julfest m.m.  Vi anordnar filmkvällar med svenska filmer och turas om med att vara hemma hos varandra. Förutom de aktiviteter som sker flera gånger om året så anordnar vi också mer säsongsbetonade evenemang så som vår årliga film festival och julbasar.

SWEA International
SWEA Virginia Beach är en del av SWEA International som finns representerad i sammanlagt 73 lokala kontor i 33 länder på 5 kontinenter. Totalt har SWEA International över 7,000 medlemmar. Gemensamt är att kvinnor som är svensktalande och som bor eller har bott utomlands träffas och tar vara på erfarenheter. Det här skapar ett viktigt nätverk för kvinnor som befinner sig utomlands, men även för de som återvänt till hemlandet.

Hjärtligt välkommen till SWEA Virginia Beach

Kontakt email till ordförande:
virginiabeach(Replace this parenthesis with the @ sign)sweaarkiv.org